Одобрени кандидати

01.08.2022

Класирани са кандидатите, подали документи за участие в Основната фаза на Интегрирания проект в периода 14.02.2022 г. до 31.05.2022 г., съгласно следния списък: 

Списък с класираните кандидати по Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Столична община (покана м. февруари 2022 г.)

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).

Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 18.08.2022 г.) в центровете за прием на документи по проекта, които можете да намерите тук  

Столична община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване на газ или пелети. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

Кандидатите, които не успеят да подадат техническия проект и техническата схема в посочения едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.