На 12.05.2023 г., в 17.00 ч. изтича срокът

09.05.2023

Напомняме ви, че на 12.05.2023 г., в 17.00 ч. изтича срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Районната администрация ще приема заявления за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, до 12 май 2023 г. включително.
Обявеният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството краен срок е 31 май, а периодът до края на месеца е необходим за обработка на последните постъпили заявления.