Контакти за информация по проект

09.11.2022

СЪОБЩЕНИЕ

 

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с доставката и монтажа на новите отоплителни уреди могат да се обръщат към фирмите, в чиито графици са включени, както и към експертите от екипа по проекта към дирекция „Климат, енергия и въздух“ на Столична община, на следния телефон за контакт: 02/9377 327.

Закрива се информационният телефон 02/94 22 444, като гражданите могат да получават информация за условията и реда за кандидатстване по проекта в съответната Районна администрация по местонахождение на имота.

Актуална информация се публикува на страницата на проекта на следния линк: https://www.sofia.bg/en/opos