Класираните деца в първи клас

10.06.2021

Срокът за записване на класиранитедеца в първи клас на първо класиране е до 17:00ч, утре 11.06.21г. 

Записването е на място в учебното заведение.

Ако детето не е записано, след този срок мястото се освобождава за второ класиране.