Кампания за предоставяне на

15.02.2023

В изпълнение на ангажимента на Столична община да реализира мерки, свързани с разделното събиране на отпадъщи, Ви информираме, че през настоящата година ще бъде продължена кампанията за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата - "Компостирай в къщи".

Желаещите да получат компостер следва да заявят своето желание в писмен вид, в двловодството на СО-район "Витоша", ул. Слънце №2 или на имейл адрес vitosha@raionvitosha.eu ,

в срок до 07.03.2023г.