Издадено  разрешение за строеж

01.03.2023

СО-р-н Витоша съобщава за издадено  разрешение за строеж № Б-16/27.02.2023 г.
За обект: Изграждане на канализационна мрежа на кв. Драгалевци, гр. София, р-н Витоша-СО, в обхват по приложен списък, който е неразделна част от издаденото разрешение за строеж.