Избори за парламент и европарламент 2024

29.04.2024


07.06.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че е издадена Заповед № СОА24-РД09-3035/30.05.2024 г. на Кмета на Столична община, забраняваща продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в предизборния ден - 08.06.2024 г. и в изборния ден - 09.06.2024 г..

Заповед

 


14.05.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 09.06.2024 г.

Заявления за вписване в избирателните списъци по насоящ адрес в изборите на 09.06.2024 г.


29.04.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци, е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназаначена за общинските администрации
  • Да подадете удостоверение за гласуване в друго населено място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназаначена за общинските администрации
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активен е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
  • Служебни справки в избирателните списъци
  • Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес
  • Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.


25.04.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, чрез уведомление за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на избори за Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. :

  • На 30.04.2024 г. (вторник) от 10:00 часа, в сградата на СО-Район "Витоша", гр. София, ул. "Слънце" № 2, ще бъдат проведени консултации за сформиране на секционноизбирателните комисии, а именно:

Уведомление