Информация за родителите

25.01.2022

За родителите, които са подали искане за изплащане на компенсации за възстановяване на разходи по ПМС 76.
 
Заповедите за размера на компенсацията за месеците ноември и декември 2021 год могат да бъдат получени
всеки работен ден между 8.30-12.30ч. в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 до 31.01.2022 год.
 
Родители, които имат затруднение да се явят, моля да се обадят на тел. 02/8187915 и тел. 02/8187936.
Благодаря Ви