Свободна работна позиция за Главен експерт в отдел УТКР

Реф. номер: 2


11.12.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявава свободна позиция за Главен експерт в отдел Устройство на теритеорята кадастър и регулация

Изисквания към лицата кандидатстващи за длъжността:


 

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip