Свободна позиция за Старши експерт - търговия

Реф. номер: 2


16.02.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявява свободна позиция за Старши експерт - търговия в отдел ФСД

Изисквания към лицата кандидатстващи за длъжността:

 • Завършено висше образование-бакалавър
 • Добра компютърна грамотност
 • Организационни умения
 • Работа в екип

Преки задължения:

 • Участва в извършването на проверки на търговските обекти
 • Следи измененията в нормативната уредба и ги прилага в ежедневната си дейност
 • Участва в съвместната дейност със СО, ДП, РПУ, кметствата и другите райони
 • Извършва проверки по жалби и сигнали на гражданите, във връзка с дейността на отдела и изготвя отговори
 • Консултира граждани
 • Обработва и актуализира информационен масив "Търговски обекти"
 • Участва в подготовката и стартирането на конкурсните процедури.

Постоянна работа. Пълно работно време. Подходяща и за кандидати с малък опит или без опит. Заплата 1350 BGN (Бруто). Отпуск 30 дни


 

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip