Свободна позиция за Експерт в строителството в отдел ИИБЕ

Реф. номер: 2


16.02.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявява свободна позиция за Експерт в строителството в отдел ИИБЕ

Изисквания към лицата кандидатстващи за длъжността:

 • Завършено средно специално или висше строително образование
 • Познаване на нормативната база в строителството, последователността и технологията на строителните процеси, както и по ценообразуване и планиране
 • Експедитивност и стриктност при изпълнение на поставените задачи
 • Разчитане на проектна документация
 • Опит в подготовката на количествено-стойностни сметки
 • Добра компютърна грамотност

 Преки задължения:

 • Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и други
 • Много добра техническа грамотност
 • Ценообразуване
 • Изготвя количествени сметки на база на техническа документация
 • Анализ на цени
 • Изготвяне на оферти
 • Подготовка на актове и сертификати
 • Контрол на качеството на СМР

 

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip