Позиция Младши експер /по заместване/ УТКР

Реф. номер: 2

Обяваваме свободна позиция за Младши експер /по заместване/ в отдел Устройство на теритеорята кадастър и регулация

Изисквания към лицата кандидатстващи за длъжността - Образование Архитектура - Магистър /може и без опит/

За длъжността се кандидатсва с Автобиография и събеседване.

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip