Свободна позиция за Главен архитект на района

Реф. номер: 2


01.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявява свободна позиция за длъжността "Главен архитект" на района.

Изисквания към лицата кандидатстващи за позицията:


Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3


 

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip